Tatra banka

Prvá súkromná banka na Slovensku. Pred rokmi sme sa v našej banke zamerali na inovácie a vybudovali sme si tak výraznú konkurenčnú výhodu, ktorá nám vo svete neustálych exponenciálnych zmien a nejednoznačnosti, ktorú to so sebou prináša, pomáha rýchlo sa adaptovať na nové podmienky. Prijímame to zároveň ako výzvu a príležitosť aktívne sa podieľať na formovaní našej budúcnosti. V našej aktuálnej stratégii sa naďalej zameriavame na inovácie, ale našu pozornosť sústredíme na to, akú hodnotu tým prinášame našim klientom. Pretože v konečnom dôsledku je to klient, ktorý rozhoduje o našom úspechu. Chceme sa preto zamerať na inovácie s jasnou pridanou hodnotou pre klienta a s potenciálom prinášať výnimočnú klientsku skúsenosť, dokonca aj nad rámec tradičného bankového podnikania. Customer experience, komplexný prístup k interakcii klienta s našimi produktami a službami, definujeme pre obe naše značky a dcérske spoločnosti, ktoré tak môžu prinášať výnimočnú skúsenosť špecificky pre svojich klientov. Automatické načítanie nových platieb a ich spárovanie buď s faktúrami prostredníctvom variabilného symbolu, alebo s objednávkami podľa ich čísla. Možnosť zaplatiť faktúru priamo v ekonomickom systéme alebo zmeniť stav objednávky v e-shope. Prepojenie s bankou je súčasťou doplnku GoodEshop, ktorý zahŕňa integráciu desiatok ďalších doplnkov za jednu cenu.

Tvorca doplnku:

GoodEshop

info@goodeshop.sk

Vyskúšajte na 14 dní zadarmo
  • Ceny taríf doplnku

Ceny sú uvedené bez DPH
Späť