iDoklad

Zjednodušte si život ako 200 000 podnikateľov pred vami. Vystavujte faktúry rýchlo, jednoducho a bezpečne. Majte dokonalý prehľad o svojich klientoch a nákladoch. Používajte najpoužívanejší systém pre živnostníkov a malé podniky. Prepojenie s iDoclad umožňuje manuálnu a automatickú fakturáciu (viazanú na konkrétnu udalosť, napríklad zmenu stavu objednávky). Úhradu faktúr (manuálne alebo automaticky po prijatí platby z banky), mazanie faktúr, nastavenie faktúr (typ faktúry, číselník, logo atď.), možnosť zasielať faktúry e-mailom. Prepojenie so Superfaktúrou je súčasťou doplnku GoodEshop, ktorý zahŕňa integráciu desiatok ďalších doplnkov za jednu cenu.

Tvorca doplnku:

GoodEshop

info@goodeshop.sk

Vyskúšajte na 14 dní zadarmo
  • Ceny taríf doplnku

Ceny sú uvedené bez DPH
Späť